Praktikantopphold ved ambassaden i Washington

Ambassaden i Washington har ledig tre-fire praktikantplasser høsten 2018.

Les mer på ambassadens nettsider. Søknadsfrist er 24. mars.