Avdelingsdirektør Anders Erdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: aer@mfa.no
Telefon: 22 24 37 20
Mobil: 47 90 26 73