Forhandlingsleder Kjell Lillerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: kl@mfa.no
Telefon: +47 22 24 33 58
Mobil: +47 97 13 98 83