Avdelingsdirektør Mona Elisabeth Brøther

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: meb@mfa.no
Telefon: 22 24 30 91