Pressekontakt for utviklingsministeren

Pressevakttelefon: 23 95 00 02 (ikke sms)

Se også Utenriksdepartementets sider på Facebook, Twitter og Flickr (bilder).