Stillinger i internasjonale organisasjoner

Ledige stillinger i internasjonale statlige organisasjoner

Her finner du lenker til noen av de viktigste FN-organisasjonene og andre internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

  

Ledige stillinger i noen av de viktigste FN-organisasjonene

United Nations Careers
New York, USA
Hovedside: https://careers.un.org/ 

Food and Agriculture Organization (FAO)
Roma, Italia
Hovedside: http://www.fao.org/ 

International Atomic Energy Agency (IAEA)
Wien, Østerrike
Hovedside: http://www.iaea.org/ 

International Fund for Agricultural Development (Ifad)
Roma, Italia
Hovedside: http://www.ifad.org/ 

International Labour Organization (ILO)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.ilo.org/ 

International Organization for Migration (IOM)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.iom.int/ 

International Maritime Organization (IMO)
London, Storbritannia
Hovedside: http://www.imo.org/ 

The International Trade Centre Unctad/WTO (ITC)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.intracen.org/ 

International Telecommunication Union (ITU)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.itu.int/ 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.unocha.org/   

United Nations Programme on hiv/aids (Unaids)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.unaids.org/   

United Nations Conference on Trade and Development (Unctad)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.unctad.org/ 

United Nations Development Programme (UNDP)
New York, USA
Hovedside: https://www.undp.org/content/undp/en/home/

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco)
Paris, Frankrike
Hovedside: http://www.unesco.org/  

United Nations Environment Programme (Unep)
Nairobi, Kenya
Hovedside: http://www.unep.org/  

United Nations Population Fund (UNFPA)
New York, USA.
Hovedside: http://www.unfpa.org/  

The United Nations Centre for Human Settlements - Habitat (UN-Habitat)
Nairobi, Kenya
Hovedside: http://www.unhabitat.org/ 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.ohchr.org/ 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.unhcr.org/ 

United Nations Children`s Fund (Unicef)
New York, USA
Hovedside: http://www.unicef.org/  

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)
New York, USA
Hovedside: http://www.unwomen.org/ 

United Nations Industrial Development Organization (Unido)
Wien, Østerrike
Hovedside: http://www.unido.org/  

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Wien, Østerrike
Hovedside: http://www.unodc.org/  

United Nations Office for Project Services (UNOPS)
New York, USA
Hovedside: http://www.unops.org/ 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Gaza City
Hovedside: http://www.unrwa.org/ 

World Food Programme (WFP)
Roma, Italia            
Hovedside: http://www.wfp.org/ 

World Health Organization (WHO)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.who.int/  
Ledige stillinger

World Intellectual Property Organization (Wipo)
Hjemmeside: http://www.wipo.int 

World Meteorological Organization (WMO)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.wmo.int/ 

World Trade Organization (WTO)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.wto.org/ 

 

Andre internasjonale organisasjoner

North Atlantic Treaty Organization (Nato)
Brussel, Belgia
Hovedside: http://www.nato.int/ 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Paris, Frankrike
Hovedside: http://www.oecd.org/ 

Cern, the European Organization for Nuclear Research
Genève, Sveits
Hovedside: https://home.cern/

Global Alliance for Vaccines and Immunitation (Gavi)
Genève, Sveits
Hovedside: http://www.gavi.org/

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
Washington, USA
Hovedside: http://www.cgiar.org/     

International Criminal Court (ICC)
Haag, Nederland
Hovedside: http://www.icc-cpi.int/  

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Haag, Nederland
Hovedside: http://www.icty.org/  

The International Court of Justice (ICJ)
Haag, Nederland
Hovedside: http://www.icj-cij.org/  

Special Tribunal for Lebanon (STL)
Haag, Nederland
Hovedside: http://www.stl-tsl.org/ 

Hague Conference on Private International Law (HccH)
Haag, Nederland
Hovedside: http://www.hcch.net/ 

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
Haag, Nederland
Hovedside: http://www.opcw.org/  

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)
Hamburg, Tyskland          
Hovedside: http://www.itlos.org/  

 

Utviklingsbanker og finansinstitusjoner


African Development Bank (AfDB)
Abidjan, Elfenbenskysten
Hovedside: http://www.afdb.org/ 

Asian Development Bank (ADB)
Manila, Filipinene
Hovedside: http://www.adb.org/  

Europan Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
London, Storbritannia
Hovedside: http://www.ebrd.com/ 

Inter-American Development Bank (IADB)
Washington D.C, USA
Hovedside: http://www.iadb.org/ 

International Monetary Fund (IMF)
Washington D.C, USA
Hovedside: http://www.imf.org/ 

World Bank (IBRD)
Washington D.C, USA
Hovedside: http://www.worldbank.org/  

 

Europeiske organisasjoner 

Council of Europe (CoE)
Strasbourg, Frankrike
Hovedside: http://www.coe.int/ 

European Free Trade Association (Efta)
Brussel, Belgia
Hovedside: http://www.efta.int/  

Efta Surveillance Authority (ESA/Efta)
Brussel, Belgia
Hovedside: http://www.eftasurv.int/  

European Space Agency (Esa)
Paris, Frankrike
Hovedside: http://www.esa.int/

European Organization for Nuclear Research (Cern)
Geneve, Sveits
Hovedside: http://www.cern.ch/ 

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Eumetsat)
Darmstadt, Tyskland
Hovedside: http://www.eumetsat.int/ 

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
Wien, Østerrike                       
Hovedside: http://www.osce.org/ 

Nordisk råd
København, Danmark
Hovedside: http://www.norden.org/

Nordisk ministerråd
København, Danmark
Hovedside: http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad

Østersjørådet
Stockholm, Sverige
Hovedside: https://cbss.org/