Aktuelle saker i Sikkerhetsrådet

Oversikten viser aktuelle saker i forbindelse med Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd - med de nyeste sakene vist først.

Viser 41-50 av 109 treff.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 27

  13.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo (Monusco), FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel (Unowas), den store etiopiske renessansedammen (Gerd), situasjonen i Haiti i etterkant av attentatet på presidenten og den humanitære situasjonen i Syria, inkludert resolusjonen om grensekryssende humanitær bistand.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 26

  07.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: barn og væpnet konflikt, cybersikkerhet, Bosnia-Hercegovina, Golanhøydene (Undof), Mali (Minusma), DR Kongo, ikke-spredning og Iran.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 25

  30.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Syria (humanitært og politisk) og Israel/Palestina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 24

  22.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var blant annet Mali (Minusma), Sudan, Somalia, Jemen, Tigray/Etiopia og Den demokratiske republikken Kongo, samt Sikkerhetsrådets arbeidsmetoder.

 • Sanksjoner og tiltak

  18.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Skal du eksportere varer, teknologi eller tjenester til et land underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak? Les her for mer informasjon om hvilke bestemmelser og begrensinger som gjelder det landet du skal eksportere til.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 23

  15.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FN-kontoret i Sentral-Afrika (Unoca), Mali, Den sentralafrikanske republikk, IRMCT, Darfur/Sudan, Golanhøydene og samarbeid mellom FN og EU.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 22

  08.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Sudan, Syria og Jemen, samt uformelle møter om Ukraina og Sahel.

 • Prop. 210 S (2020–2021) - Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

  04.06.2021 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Proposisjonen omhandler samtykke til inngåelse av frihandelsavtalen mellom EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. Storbritannias uttreden av EU har medført at Norges forhold til landet ikke lenger er regulert av EØS-avtalen. Norge har derfor, sammen med Island og Liechtenstein, forhandlet om en frihandelsavtale med Storbritannia siden juli 2020. Forhandlingene ble avsluttet i juni 2021. Hovedmålsetningen med avtalen er å sikre norsk næringsliv så gode betingelser som mulig, og opprettholde mest mulig av det tette økonomiske forholdet som var under EØS-avtalen, hjemlet i et nytt avtaleverk mellom partene. Frihandelsavtalen omfatter handel med varer, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære tiltak, handelstiltak, investeringer og handel med tjenester, offentlige anskaffelser, subsidier, konkurranse, immaterielle rettigheter, digital handel, telekommunikasjon, personbevegelser, yrkesgodkjenning, handel og bærekraftig utvikling, små og mellomstore bedrifter (SMB), god regelverkspraksis, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 21

  01.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Syria, Hviterussland, Mali, Israel/Palestina, Irak og Sør-Sudan, i tillegg til debatter om beskyttelse av sivile og sikkerheten til personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 20

  25.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, G5 Sahel, gjenoppbygging i Afrika etter pandemien og Sudan, i tillegg til et uformelt møte om ny teknologi.