Flere artikler om veivalg i sikkerhetspolitikken

Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til en stortingsmelding «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Her et utvalg av artikler om prosjektet på UDs nettsider.

Viser 1-20 av 29 treff.

 • Strategi for innsats i Sahel-regionen

  10.09.2018 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet lanserte 10. september en strategi for Norges innsats i Sahel for perioden 2018-20.

 • Økt satsing på sårbare stater og regioner

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke innsatsen for stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet. Som varslet i Veivalgsmeldingen vil regjeringen øke innsatsen i ustabile områder og regioner i Europas nabolag.

 • En forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk

  08.07.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes og forsvarsminister Ine Eriksen Søreides svar på en kronikk av Audun Lysbakken (SV) i VG 5. juli.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende , Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innlegg i VG, 8. juli

 • Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i ustabile områder sør og øst for Europa samtidig som det transatlantiske samarbeidet bevares og videreutvikles. Det er blant konklusjonene i regjeringens nye melding til Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk som legges frem i dag.

 • Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

  21.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020.

 • Meld. St. 36 (2016–2017) - Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

 • Nett-tv

  Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  06.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

 • Meld. St. 25 (2016–2017) - Humaniora i Norge

  31.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Den drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings- og kulturlivet, i skolen og i en sentral samfunnsinstitusjon som Forsvaret. Politiske endringer og justeringer er nødvendig, men også endringer både ved de humanistiske forsknings- og utdanningsinstitusjonene og i det samfunns- og arbeidslivet som skal ta i bruk humanistisk kunnskap formidlet gjennom forskningsresultater og kandidater. Et mål med meldingen er å tilrettelegge for større gjensidig nysgjerrighet, utforskning og tilnærming mellom humaniora og øvrige fagområder og samfunnssektorer.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 2017

  07.03.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 7. mars - den siste i denne stortingsperioden.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Open Arctic: Veivalg i Tromsø

  17.01.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Veivalg-debatten fortsetter, og 24. januar diskuterer utenriksminister Børge Brende utenriks- og sikkerhetspolitikk på Verdensteateret i Tromsø. Arrangementet kan følges direkte på nett-tv.

 • Veivalg i Bergen

  22.11.2016 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar onsdag 23. november i en debatt på Universitetet i Bergen om norsk sikkerhetspolitikk. Innlegg og debatten kan følges direkte på nett-tv.

 • Veivalg i Alta

  08.11.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Den internasjonale oppmerksomheten omkring nord er økt, sa utenriksminister Børge Brende da han denne uken besøkte Norges arktiske universitet i Alta.

 • Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?

  24.10.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marit Berger Røslands innlegg under Europabevegelsens europakonferanse i Bergen, 24. oktober 2016.

  Av: Tidligere statssekretær Marit Berger Røsland

 • Brende drøftet sikkerhet med EU

  04.10.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan skal Norge og EU møte et økt trusselbilde som følge av konflikt og ustabilitet i Europas nærområder? Utenriksminister Børge Brende drøftet sikkerhetspolitiske utfordringer med EUs utenrikstjeneste i Brussel.

 • Samarbeid i Europa

  14.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Et av utenriks- og sikkerhetspolitikkens fremste mål er å verne om friheten. Det er et ansvar ingen land kan makte alene, selv ikke de største blant oss, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt årets Arena-forelesning ved Universitetet i Oslo.

 • Frihet og ansvar i Europa

  13.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende holdt årets Arena-forelesning - om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor i dag.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Utenrikspolitikkens forankring

  01.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Jeg vet simpelthen ikke hvor forskerne har det fra, at jeg skal ha gitt inntrykk av at det er god sikkerhetspolitikk å gå på akkord med viktige verdier.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Veivalg på Arendalsuka

  16.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vår verdensorden utfordres. Vi må holde fast på prinsippene og verdiene den er fundert på, var budskapet fra utenriksminister Børge Brende i den første store debatten under årets Arendalsuke. Den handlet om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

 • Nett-tv

  Debatt om norske Nato-prioriteringer

  09.06.2016 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  I juli samles stats- og regjeringssjefene i Nato til toppmøte i Warszawa. I forkant av dette inviterer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Tore Hattrem til frokostmøte 24. juni for å presentere de norske prioriteringene og diskutere aktuelle Nato-spørsmål.

 • NOU 2016: 8 - En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014

  06.06.2016 NOU Utenriksdepartementet

  Dette er en helhetlig evaluering av Norges totale sivile og militære engasjement i Afghanistan i perioden 2001-2014. For Norge var engasjementet i Afghanistan krevende og Norge var en liten aktør i det store internasjonale engasjementet. Afghanistanutvalget har vurdert resultatene av Norges innsats sett opp mot de tre uttalte hovedmålene: å ivareta forholdet til USA og NATO, å bidra til internasjonal terrorbekjempelse og å bidra til statsbygging og utvikling. Rapporten ser blant annet på innsatsen i Faryab, fredsdiplomati og det kombinerte bidraget fra spesialstyrkene og Etterretningstjenesten. Den peker på lærdommer for framtidige bidrag i internasjonale operasjoner, først og fremst i sårbare stater.

Til toppen