Flere artikler om veivalg i sikkerhetspolitikken

Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til en stortingsmelding «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Her et utvalg av artikler om prosjektet på UDs nettsider.

Viser 1-20 av 30 treff.

 • Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Strategi for norsk innsats i Sahel-regionen

  10.09.2018 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utanriksdepartementet lanserte 10. september ein strategi for Noregs innsats i Sahel for perioden 2018-20.

 • Økt satsing på sårbare stater og regioner

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke innsatsen for stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet. Som varslet i Veivalgsmeldingen vil regjeringen øke innsatsen i ustabile områder og regioner i Europas nabolag.

 • En forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk

  08.07.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes og forsvarsminister Ine Eriksen Søreides svar på en kronikk av Audun Lysbakken (SV) i VG 5. juli.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende , Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innlegg i VG, 8. juli

 • Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i ustabile områder sør og øst for Europa samtidig som det transatlantiske samarbeidet bevares og videreutvikles. Det er blant konklusjonene i regjeringens nye melding til Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk som legges frem i dag.

 • Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

  21.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020.

 • Meld. St. 36 (2016–2017) - Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

 • Nett-tv

  Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  06.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

 • Meld. St. 25 (2016–2017) - Humaniora i Norge

  31.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Den drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings- og kulturlivet, i skolen og i en sentral samfunnsinstitusjon som Forsvaret. Politiske endringer og justeringer er nødvendig, men også endringer både ved de humanistiske forsknings- og utdanningsinstitusjonene og i det samfunns- og arbeidslivet som skal ta i bruk humanistisk kunnskap formidlet gjennom forskningsresultater og kandidater. Et mål med meldingen er å tilrettelegge for større gjensidig nysgjerrighet, utforskning og tilnærming mellom humaniora og øvrige fagområder og samfunnssektorer.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 2017

  07.03.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 7. mars - den siste i denne stortingsperioden.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Open Arctic: Veivalg i Tromsø

  17.01.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Veivalg-debatten fortsetter, og 24. januar diskuterer utenriksminister Børge Brende utenriks- og sikkerhetspolitikk på Verdensteateret i Tromsø. Arrangementet kan følges direkte på nett-tv.

 • Veivalg i Bergen

  22.11.2016 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar onsdag 23. november i en debatt på Universitetet i Bergen om norsk sikkerhetspolitikk. Innlegg og debatten kan følges direkte på nett-tv.

 • Veivalg i Alta

  08.11.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Den internasjonale oppmerksomheten omkring nord er økt, sa utenriksminister Børge Brende da han denne uken besøkte Norges arktiske universitet i Alta.

 • Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?

  24.10.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marit Berger Røslands innlegg under Europabevegelsens europakonferanse i Bergen, 24. oktober 2016.

  Av: Tidligere statssekretær Marit Berger Røsland

 • Brende drøftet sikkerhet med EU

  04.10.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan skal Norge og EU møte et økt trusselbilde som følge av konflikt og ustabilitet i Europas nærområder? Utenriksminister Børge Brende drøftet sikkerhetspolitiske utfordringer med EUs utenrikstjeneste i Brussel.

 • Samarbeid i Europa

  14.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Et av utenriks- og sikkerhetspolitikkens fremste mål er å verne om friheten. Det er et ansvar ingen land kan makte alene, selv ikke de største blant oss, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt årets Arena-forelesning ved Universitetet i Oslo.

 • Frihet og ansvar i Europa

  13.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende holdt årets Arena-forelesning - om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor i dag.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Utenrikspolitikkens forankring

  01.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Jeg vet simpelthen ikke hvor forskerne har det fra, at jeg skal ha gitt inntrykk av at det er god sikkerhetspolitikk å gå på akkord med viktige verdier.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Veivalg på Arendalsuka

  16.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vår verdensorden utfordres. Vi må holde fast på prinsippene og verdiene den er fundert på, var budskapet fra utenriksminister Børge Brende i den første store debatten under årets Arendalsuke. Den handlet om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

 • Nett-tv

  Debatt om norske Nato-prioriteringer

  09.06.2016 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  I juli samles stats- og regjeringssjefene i Nato til toppmøte i Warszawa. I forkant av dette inviterer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Tore Hattrem til frokostmøte 24. juni for å presentere de norske prioriteringene og diskutere aktuelle Nato-spørsmål.

Til toppen