Flere artikler om veivalg i sikkerhetspolitikken

Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til en stortingsmelding «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Her et utvalg av artikler om prosjektet på UDs nettsider.

Viser 1-20 av 33 treff.

 • Meld. St. 9 (2020–2021) - Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

  27.11.2020 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdepolitikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Meldingen viser hvorfor økonomi og samfunnsutvikling i landsdelen, og at det bor folk i nord, er et nasjonalt anliggende og har strategisk betydning for hele landet. Regjeringens overordnete mål for politikken i nord er: fred, stabilitet og forutsigbarhet; internasjonalt samarbeid og rettsorden; helhetlig og økosystembasert forvaltning; økt jobb- og verdiskaping; tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner; boattraktivitet og velferd. For å lykkes med politikken er det viktig å lytte til de unge som skal drive samfunnene i nord videre. Regjeringen etablerte derfor et eget ungdomspanel til arbeidet med meldingen. Ungdomspanelets anbefalinger er presentert i sin helhet i et vedlegg til meldingen.

 • Evaluering av engasjementet i Somalia

  29.10.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Innlegg under lanseringen av rapporten om Norges engasjement i Somalia "Evaluation of Norway's engagement in Somalia 2012-2018" - under webinaret "Er Norge godt nok rustet til å håndtere risiko i sårbare stater?".

  Av: Tidligere statssekretær Marianne Hagen Oslo, 29. oktober

 • En utenrikspolitikk for fremtiden

  13.12.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Jeg slutter meg til Henrik Thunes ønske om mer utenrikspolitisk debatt, men regjeringens oppgave er ikke å forutsi fremtiden. Det er å bygge en politikk som tåler ulike scenarioer, skriver Ine Eriksen Søreide.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kronikk i Morgenbladet, 13. desember

 • Meld. St. 27 (2018–2019) - Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  14.06.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene.

 • Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Strategi for norsk innsats i Sahel-regionen

  10.09.2018 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utanriksdepartementet lanserte 10. september ein strategi for Noregs innsats i Sahel for perioden 2018-20.

 • Økt satsing på sårbare stater og regioner

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke innsatsen for stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet. Som varslet i Veivalgsmeldingen vil regjeringen øke innsatsen i ustabile områder og regioner i Europas nabolag.

 • En forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk

  08.07.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes og forsvarsminister Ine Eriksen Søreides svar på en kronikk av Audun Lysbakken (SV) i VG 5. juli.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende , Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innlegg i VG, 8. juli

 • Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i ustabile områder sør og øst for Europa samtidig som det transatlantiske samarbeidet bevares og videreutvikles. Det er blant konklusjonene i regjeringens nye melding til Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk som legges frem i dag.

 • Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

  21.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020.

 • Meld. St. 36 (2016–2017) - Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

 • Nett-tv

  Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  06.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 2017

  07.03.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 7. mars - den siste i denne stortingsperioden.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende

 • Open Arctic: Veivalg i Tromsø

  17.01.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Veivalg-debatten fortsetter, og 24. januar diskuterer utenriksminister Børge Brende utenriks- og sikkerhetspolitikk på Verdensteateret i Tromsø. Arrangementet kan følges direkte på nett-tv.

 • Veivalg i Bergen

  22.11.2016 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar onsdag 23. november i en debatt på Universitetet i Bergen om norsk sikkerhetspolitikk. Innlegg og debatten kan følges direkte på nett-tv.

 • Veivalg i Alta

  08.11.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Den internasjonale oppmerksomheten omkring nord er økt, sa utenriksminister Børge Brende da han denne uken besøkte Norges arktiske universitet i Alta.

 • Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?

  24.10.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marit Berger Røslands innlegg under Europabevegelsens europakonferanse i Bergen, 24. oktober 2016.

  Av: Tidligere statssekretær Marit Berger Røsland

 • Brende drøftet sikkerhet med EU

  04.10.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan skal Norge og EU møte et økt trusselbilde som følge av konflikt og ustabilitet i Europas nærområder? Utenriksminister Børge Brende drøftet sikkerhetspolitiske utfordringer med EUs utenrikstjeneste i Brussel.

 • Samarbeid i Europa

  14.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Et av utenriks- og sikkerhetspolitikkens fremste mål er å verne om friheten. Det er et ansvar ingen land kan makte alene, selv ikke de største blant oss, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt årets Arena-forelesning ved Universitetet i Oslo.

 • Frihet og ansvar i Europa

  13.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende holdt årets Arena-forelesning - om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor i dag.

  Av: Tidligere utenriksminister Børge Brende