Assisterende utenriksråd Christian Syse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: Christian.Syse@mfa.no
Telefon: 23 95 06 90