Ekspedisjonssjef Katja C. Nordgaard

E-post: Katja.Christina.Nordgaard@mfa.no
Telefon: 23 95 07 04

Avdeling for økonomi og utvikling