Avdeling for økonomi og utvikling

Avdelingen er ansvarlig for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, multilateral utviklingsfinansiering, UDs arbeid med økonomisk diplomati, fremme av norske energiinteresser samt klima og miljø. Avdelingen ivaretar norske interesser i WTO og OECD og bidrar til en mer rettferdig verdenshandel. Økonomisk analyse er en viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen har videre det overordnede ansvaret for systemer og rutiner omkring forvaltningen av departementets tilskudd.