Ekspedisjonssjef Petter Ølberg

E-post: petter.olberg@mfa.no
Telefon: 23 95 07 47

Avdeling for økonomi og utvikling