Ekspedisjonssjef Petter Ølberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: petter.olberg@mfa.no
Telefon: 23 95 07 47

Avdeling for økonomi og utvikling