Seksjon for energi og klima

Energiseksjonens hovedoppgave er å koordinere UDs arbeid med internasjonale energispørsmål og energipolitikk, samt å fremme norske energiinteresser. Satsingen på fornybar energi i utviklingspolitikken og koordineringen av olje for utvikling-programmet er sentrale ansvarsområder.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Ståle Slettebakken 

Kontakt seksjonen: seksjon.for.energi@mfa.no

Til toppen