Seksjon for energi, klima og matsikkerhet

Seksjonens hovedoppgave er å koordinere UDs arbeid med internasjonale energi-, klima- og miljøspørsmål, samt å fremme norske energi- og klimainteresser. Satsingen på fornybar energi i utviklingspolitikken og klimatilpasning og bekjempelse av sult er sentrale ansvarsområder. Seksjonen er videre ansvarlig for matsikkerhet og klimatilpasset landbruk og leder oppfølgingen av arbeidet med handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Trygve Bendiksby.

Kontakt seksjonen: seksjon.for.energi@mfa.no