Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi (HPIØ) arbeider bredt med globale handelspolitiske og utenriksøkonomiske spørsmål i ulike fora, i første rekke Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Ansvarsområdet omfatter også tilrettelegging av handel i utviklingsland foruten arbeid med en ny avtale med tjenester (Tisa). Seksjonen har også et eget team for analyser av internasjonal økonomi og globale økonomiske utviklingstrekk under ledelse av UDs sjefsøkonom.

OECD er det viktigste forumet for kunnskapsbasert samarbeid mellom likesinnede land om økonomiske og sosiale spørsmål. I WTO er arbeidet delt mellom forhandlingsprosesser, det ordinære arbeidet i de faste komiteer og oppfølging og håndheving av regelverket gjennom tvisteløsningssystemet. 

Seksjonen har videre et ansvar for norsk støtte til tilrettelegging av handel i utviklingsland, i første rekke gjennom multilaterale kanaler. 

Seksjonen har også ansvaret på norsk side i forhandlingene mellom en gruppe WTO-medlemmer om en ny avtale om handel med tjenester (Tisa). Tisa-forhandlingene bygger på WTO-avtaleverket, men er formelt ikke en WTO-prosess.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Leif Trana.

Kontakt seksjonen: [email protected]

Til toppen