Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper

Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper har ansvar for oppfølging av bærekraftsmål 3 om god helse og bærekraftsmål 4 om god utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken. Seksjonen har videre ansvar for integrering av sårbare grupper i tematiske satsinger og gjennom egne satsinger for personer med nedsatt funksjonsevne og mot moderne slaveri.

Seksjonen har arenaansvar for Verdens helseorganisasjon (WHO), UNaids, Vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), Den globale finansieringsfasiliteten for kvinners, barns og ungdoms helse (GFF), Unitaid, Partnerskapet for mødre- og barnehelse (PMNCH), Koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi), Det globale initiativet for utrydding av polio (GPEI), Education Cannot Wait (ECW) og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Seksjonen består av Enhet for global helse (enhetsleder Ingunn Vatne),  Prosjekt ACT-A  (enhetsleder Steffen Kongstad) og Enhet for utdanning og inkludering av sårbare grupper (enhetsleder Kari Riisøen).

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Annette Abelsen.