Seksjon for multilaterale utviklingsbanker

Seksjon for multilaterale utviklingsbanker er ansvarlig for Norges samarbeid med Verdensbanken, Afrikabanken, Asiabanken og Den interamerikanske utviklingsbanken, norsk politikk i forhold til u-landenes gjeldsproblemer, ansvarlig långivning, Paris-klubben, finansiering for utvikling, innovative finansieringsmekanismer, finansiell åpenhet, ulovlig kapitalflyt, Extractive Industries Transparency-initiativet, Det nordiske utviklingsfondet, klimainvesteringsfond og koordinering av UD-relevante IMF-saker.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Bjørn Brede Hansen.

Kontakt seksjonen: multisek@mfa.no

Til toppen