Ekspedisjonssjef Kjersti E. Andersen

E-post: kjersti.ertresvaag.andersen@mfa.no
Telefon: 23 95 14 30

Avdeling for FN og humanitære spørsmål