Seksjon for samordning av sikkerhetsrådssaker

Seksjonen har ansvar for å samordne og koordinere norsk politikk i alle sakene på Sikkerhetsrådets dagsorden. Seksjonens hovedoppgaver er blant annet å koordinere instruksene til FN-delegasjonen, sørge for helhetlig tilnærming i alle saker, sikre god informasjonsflyt og intern kommunikasjon, gi innspill til ekstern kommunikasjon og bygge opp og forvalte prosesskompetanse på rådsarbeidet.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Andreas Løvold.