Ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: niels.engelschion@mfa.no
Telefon: +47 23 95 09 83

Europaavdelingen