Enhet for etats- og virksomhetsstyring

Enhet for etats- og virksomhetsstyring har ansvaret for etatsstyringen av Norad og Norec samt koordinering av prosessene knyttet til virksomhetsplanlegging i utenrikstjenesten.