Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiarbeidet i Utenrikstjenesten. Dette innebærer budsjett, regnskap, tilskuddsforvaltning og etats- og virksomhetsstyring.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Atle Tostensen.