Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiarbeidet i Utenrikstjenesten. Dette innebærer budsjett, regnskap, tilskuddsforvaltning og etats- og virksomhetsstyring.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Atle Tostensen og består av fire enheter: 

  • Regnskapsenheten har ansvaret for koordinering av regnskapsavleggelser til statsregnskapet. Enheten er kontaktpunkt for Riksrevisjonen og har også ansvaret for koordinering av dialog med Riksrevisjonen og er ledet av underdirektør Michael Staås Tveter,
  • Budsjettenheten koordinerer arbeidet med statsbudsjettet og driftsbudsjettet. Enhetens arbeid er også konsentrert om overordnet økonomistyring og økonomisk-administrative spørsmål og er ledet av underdirektør Kristin Aalstad,
  • Enhet for tilskuddsforvaltning har ansvar for de normative funksjoner innenfor tilskuddsforvaltning, herunder maler og veiledere. Enheten vil også gi råd og støtte innenfor tilskuddsforvaltning både på 02- og 03-området for utenriksministerens poster (kontakt: enhet.for.tilskuddsforvaltning@mfa.no) og er ledet av underdirektørTorgeir Fyhri og
  • Enhet for etats- og virksomhetsstyring har ansvaret for etatsstyringen av Norad og Norec samt koordinering av prosessene knyttet til virksomhetsplanlegging i utenrikstjenesten og er ledet av underdirektør Knut Espeland.

.