Utenrikstjenestens kompetansesenter

Seksjonen har ansvar for strategi, retningslinjer og verktøy for kompetanseutvikling i utenrikstjenesten. Dette inkluderer strategisk kompetansestyring og kursvirksomhet, lederopplæring, utreiseforberedende kurs, samlinger for utestasjonerte, innfasing av nyansatte og aspirantopplæringen. Språkopplæring og oversettelsestjenester er organisert i to egne enheter i seksjonen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Sigrid Anna Oddsen.