Utenrikstjenestens kompetansesenter

Seksjonen har ansvar for strategi, retningslinjer og verktøy for kompetanseutvikling i utenrikstjenesten, inkludert strategisk kompetansestyring og kursvirksomhet, herunder språkopplæring som er organisert i en egen enhet, lederutvikling, utreiseforberedende kurs, samlinger for utestasjonerte, samt aspirantopplæringen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Gry Rabe Henriksen.Til toppen