Oversettelsesenheten

Oversettelse og språkvask for Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor og Slottet. Språkfaglig rådgivning.

Enheten ledes av avdelingsdirektør Hege Hagen. 

Til toppen