Enhet for tilskuddsforvaltning

Enhet for tilskuddsforvaltning ivaretar de av normative funksjonene samt støttefunksjoner for tilskuddsforvaltningen i UD.

Enheten ledes av underdirektør Torgeir Fyhri.