Seksjon for Afrikas horn og Vest-Afrika

Seksjonen har ansvar for det bilaterale samarbeidet og koordineringen av Norges utenriks-, utviklings- og næringspolitiske forhold til land og regionale organisasjoner fra Kapp Verde i vest til Somalia i øst. Seksjonen dekker i hovedsak landene sør for Sahara og nord for ekvator. Dette inkluderer også de subregionale organisasjonene Igad og Ecowas. Seksjonen har ansvar for oppfølging av sju stasjoner i Afrika: Abuja, Accra, Addis Abeba, Bamako, Juba, Khartoum og Nairobi. Seksjonen samarbeider tett med Seksjon for sørlige og sentrale Afrika om en helhetlig afrikapolitikk, tematiske og regionale saker.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Elisabeth Schwabe-Hansen.