Ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

E-post: Tine.Morch.Smith@mfa.no
Telefon: 23 95 04 36

Regionavdelingen