Seksjon for anskaffelser

Kontaktpunkt for anskaffelsesrelaterte spørsmål; herunder rådgivning og kompetanseheving samt utvikle og vedlikeholde strategier, veiledere og malverk innenfor området. Gjennomføre anskaffelsesprosjekter.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Wenche Jørgensen.