Ekspedisjonssjef Lajla Brandt Jakhelln

E-post: Lajla.Brandt.Jakhelln@mfa.no
Telefon: 23 95 08 29

Serviceavdelingen