IKT-seksjonen

IKT-planlegging og strategiutvikling i departementet og ved utenriksstasjonene. Opplæring og drift av IKT-systemer. Brukerservice. IKT Service-senter. Telefoni. Kryptosystemer.