Seksjon for analysestøtte og kunnskapsforvaltning

Seksjonen har ansvar for overordnet styring av kunnskaps- og informasjonsforvaltning i utenrikstjenesten. Det innebærer å formulere strategi, arkitektur og regler for hvor informasjon og data skapes og hvordan den brukes på tvers av organisasjon og teknologi. God informasjons- og kunnskapsforvaltning identifiserer relevante data og informasjon, transformerer det til kunnskap og gjør den tilgjengelig for hele organisasjonen på en sikker måte.

En sentral oppgave for seksjonen er å prioritere løsninger som understøtter utenrikstjenestens kjerneoppgaver. Målet er bedre effektivitet og utnyttelse av kunnskap og informasjonsflyt på best mulig måte i arbeidet med analyse, policyutvikling og beslutninger.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Trine Liljan.