Seksjon for utlendingsfeltet

Seksjonen har ansvar for den administrative oppfølgingen av utenriksstasjonenes arbeid på utlendingsfeltet og for overordnet strategi og utvikling av fagfeltet innen utenrikstjenesten.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Eirik William Sandsten.