Politisk rådgiver Bård Ludvig Thorheim (H)

E-post: bard.ludvig.thorheim@mfa.no
Telefon: +47 23 95 00 38
Mobil: +47 975 45 181

Født: 1976

Arbeidserfaring

2016 (september) –

Politisk rådgiver for   utenriksministeren

2015 – 2016

Underdirektør / leder av   Utenriksdepartementets operative senter

2012 – 2015

Rådgiver i UD,  seksjon for   fred og forsoning

2010 – 2012

Ambassadesekretær ved ambassaden   i Washington

2008 – 2010

Ambassadesekretær ved ambassaden   i Colombo, Sri Lanka

2005 – 2008

Aspirant i UD med praksis i avdeling   for sikkerhet og nordområdene

2002 – 2005

Forsvaret

2000  

Offiser i SFOR-styrken i Bosnia Hercegovina

1995 – 1996

Sersjant i Hæren

Utdanning

1996 – 2002      

Hovedfag i statsvitenskap

1999 – 2000

Forsvarets skole i   etterretnings- og sikkerhetstjeneste

1995

Utskrevet sersjant-kurs

Politiske verv  

1997 -                1999

Politisk viseformann i Høyres   studenterforbund (tidligere Norges konservative studenterforbund)

1997 – 1999

Medredaktør i tidsskriftet   Dialog (senere sammenslått med Minerva)

2012 – 2014

Medlem av Oslo Høyres   representantskap