Politisk rådgiver Marte Ziolkowski (H)

E-post: marte.ziolkowski@mfa.no
Mobil: 414 02 631

Født: 1988
Tiltrådte: 20.02.2019

Kalender

Yrkeserfaring

2020 (oktober) - 2021 (januar)

Statssekretær (vikar) i Utenriksdepartementet

2019 -

Politiske rådgiver i Utenriksdepartementet

2017 (22. september) – 2019

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet

2016- 2017 (februar-september)

Politisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe

2016 (juli-september)

Politisk rådgiver (vikar), Forsvarsdepartementet

2015

Kommunikasjonsrådgiver, Ekspertgruppen for forsvaret av Norge

2013-2016

Informasjonsrådgiver, Den norske Atlanterhavskomité (DNAK)

Utdanning

2011-2012

MSc Politics and Government in the EU, London School of Economics and Political Science

2007-2010

Bachelorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen