Politisk rådgiver Sondre Olsen (KrF)

Sondre Olsen, politisk rådgiver. Foto: Sturlason

E-post: sondre.olsen@mfa.no
Telefon: 23 95 12 17

Tiltrådte: 16.10.2020