FNs fredskorps - United Nations Volunteers

Utenriksdepartementet deltar i United Nations Volunteers-programmet (UNV) gjennom å finansiere fagfolk innenfor forskjellige yrker, som er bosatt i Norge og som er norske statsborgere. United Nations Volunteers må ha en yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn, yrkeserfaring og gode språkkunnskaper. Tolv nye stillinger er nå ledig med søknadsfrist 7. juni.

Les hele stillinsutlysingen. Søknadsfristen er 7. juni.

Spørsmål vedrørende UNV kan rettes til seniorrådgiver Øyvind Lorenzen, oyvind.lorenzen@mfa.no, tlf 23 95 01 79.

E-post: enhet.for.rekruttering.og.forflytning@mfa.no 

Mer om UNV: www.unv.org

If you are already registered, please update your profile here.

***

Forvaltningen av denne ordningen vil fra 1. april 2021 overtas av Norec. E-postadresse for kontakt bli: fn­_stillinger@norec.no.