Unido: Director for the Office of evaluation and internal oversight

FNs organisasjon for industriell utvikling (Unido) har ledig en stilling som "Director for the Office of evaluation and internal oversight" med søknadsfrist 20. februar.

Les hele stillingsutlysingen.