Fag- og lederstillinger

Nedenfor vises et utvalg av stillingsutlysninger som har departementets særlige oppmerksomhet, og som en antar kunne være relevante og av særlig interesse for kvalifiserte norske søkere. Disse stillingene kan gjelde organisasjoner der en særlig ønsker å se kvalifiserte norske kvinner og menn ansatt, enten fordi organisasjonens arbeidsfelt er av særlig interesse for Norge, fordi norsk - sammen med internasjonal - kompetanse kan være særlig relevant, fordi Norge er en betydelig bidragsyter, eller fordi norske medarbeidere er underrepresentert i staben.

Utlyste stillinger besettes etter internasjonal konkurranse, og ofte i konkurranse med interne søkere. Søknad på ledige stillinger sendes direkte til den enkelte organisasjon, i henhold til den veiledning som gis i utlysningen. Det kan være formålstjenlig å rådføre seg med Utenriksdepartementets rekrutteringsseksjon i forbindelse med at man ønsker å søke en stilling. En bør være forberedt på at rekrutteringsprosessen i mange tilfeller tar tid.

Særlig kvalifiserte kandidater kan etter en individuell vurdering gis veiledning/støtte fra departementet.

Hvordan foregår en rekrutteringsprosess i en FN-organisasjon - les her

Kontaktinformasjon:
Rekrutteringsenheten
E-post: personalseksjonen@mfa.no  
Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Telefon 23 95 00 00