Fag- og lederstillinger

Nedenfor vises et utvalg av stillingsutlysninger som har departementets særlige oppmerksomhet, og som en antar kunne være relevante og av særlig interesse for kvalifiserte norske søkere.

Disse stillingene kan gjelde organisasjoner der en særlig ønsker å se kvalifiserte norske kvinner og menn ansatt. Enten fordi organisasjonens arbeidsfelt er av særlig interesse for Norge, fordi norsk - sammen med internasjonal - kompetanse kan være særlig relevant, fordi Norge er en betydelig bidragsyter, eller fordi norske medarbeidere er underrepresentert i staben.

Utlyste stillinger besettes etter internasjonal konkurranse og ofte i konkurranse med interne søkere. Søknad på ledige stillinger sendes direkte til den enkelte organisasjon i henhold til veiledningen som gis i utlysningen.

Det er mulig å rådføre seg med Utenriksdepartementets rekrutteringsseksjon hvis man ønsker å søke en stilling. En bør være forberedt på at rekrutteringsprosessen i mange tilfeller tar tid.

Særlig kvalifiserte kandidater kan etter en individuell vurdering gis veiledning/støtte fra departementet.

Les mer om hvordan en rekrutteringsprosess i en FN-organisasjon foregår.

Kontaktinformasjon:
Rekrutteringsenheten
E-post: personalseksjonen@mfa.no  
Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Telefon 23 95 00 00