Fagdirektør - jurist

Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv søker en jurist til stillingen som fagdirektør.

Les hele stillingsutlysingen. Søknadsfrist er 1. november.