Rekruttering til internasjonale organisasjoner

Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir arbeidsgiver.

Søkere kan gjerne sende kopi av søknad/cv og utlysningsteksten til Personalseksjonen i Utenriksdepartementet på e-post: personalseksjonen@mfa.no

slik at man fra norsk side eventuelt kan vurdere å følge opp søknaden overfor organisasjonen.

Er du under 32 år og kan tenke deg en karriere i FN eller Verdensbanken? Da er kanskje opptaksordningene Young Professionals Program (YPP) noe for deg. Les mer om ordningene her.