Rekruttering til internasjonale organisasjoner

Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir arbeidsgiver.

Det anbefales at søkere sender kopi av søknaden med cv og utlysningsteksten til Rekrutteringsseksjonen i Utenriksdepartementet på e-post:  [email protected], slik at man fra norsk side eventuelt kan følge opp søknaden overfor organisasjonen.

Er du under 32 år og kan tenke deg en karriere i FN eller Verdensbanken? Da er kanskje opptaksordningene Young Professionals Program (YPP) noe for deg. Les mer om ordningene her.

Kontaktinformasjon:
Erlend Wilhelmsen [email protected] og Øyvind Lorenzen [email protected] (juniorekspertstillinger, UNV, YPP, stipend, støtte til norske søkere).