Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nødhjelp og humanitær bistand (budsjettpost 163.70)

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til at mennesker i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse. Den skal finansiere humanitær innsats som er basert på de fire prinsippene om humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet. Humanitær bistand skal også være rettighetsbasert.

Målgrupper er enkeltmennesker og befolkningsgrupper som er rammet av humanitære kriser som følge av menneskeskapte konflikter, naturkatastrofer eller undertrykkende regimer. Sårbare grupper som barn, kvinner, personer med nedsatt funksjonsevne, minoriteter og andre gis prioritet.

Tilskudd under ordningen gis i hovedsak til partnere som har bred erfaring fra det humanitære området og som departementet har et etablert samarbeid med. I hovedsak er dette FN-systemet, Røde Kors-bevegelsen og norske ikke-statlige organisasjoner.

Les mer om de årlige prioriteringer under ordningen i Utenriksdepartementets budsjettforslag (Prop. 1 S) kapittel 163 post 70.

Utenriksdepartementets midler til nødhjelp og humanitær bistand kunngjøres direkte i kontakt med grupper av relevante tilskuddsmottakere.

Til toppen