Frivillige kjernebidrag til FN-systemet

Målet med de frivillige kjernebidragene til FN-systemet er å støtte opp under FN-organisasjonenes mandat og strategiske planer, slik disse er omtalte i Prop. 1S for gjeldende år.

Norge gir kjernestøtte til UNDP, UNFPA, Unicef, WFP, UNHCR, Unaids og UN Women, samt noen flere FN-organisasjoner omtalt under kapittelpostene 170.74-79 (UDs forslag for budsjettåret 2016).  Ordningens indirekte målgrupper er de målgruppene som gjelder for den enkelte FN-organisasjon. 

Støtte som gis under denne ordningen er ikke tematisk øremerket. Det forutsettes at organisasjonens styrende organer ser til at bidragene brukes i tråd med organisasjonenes generelle mandat og operasjonelle retningslinjer. Norge følger opp dette arbeidet ved deltagelse i organisasjonenes styrende organer.

Til toppen