Arktis 2030. Ingen utlysing av midler i 2016

Statsbudsjettet for 2016 tilsier at UD per i dag ikke har disponible midler for utlysing av midler til nye prosjekter under Arktis 2030 i 2016.

Arktis 2030 er Utenriksdepartementets prosjektsamarbeid i nordområdene. Det er i dag 100 løpende prosjekter med 50 partnere som får støtte fra Arktis 2030 innen ordningens fem prioriterte områder som omfatter internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur eller miljøvern, sikkerhet og beredskap.

Utenriksdepartementet vil komme tilbake med informasjon om ny utlysning om budsjettsituasjonen skulle endre seg.

Ansvarlig enhet i Utenriksdepartementet Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål på e-post: arktis2030@mfa.no.