Ordningsregelverk - Fredskorpset

 

Ansvarlig avd./seksjon: Fredskorpset  

Programområde: 03 -  Ordningen faller inn under OECD/Dac-direktivenes kriterier for  Oda-støtte

Kap.post(er): 160.77

 

Ordningsregelverk - Fredskorpset, sør-sør-programmet (pdf)

Ordningsregelverk - Fredskorpset, nord-sør-programmet (pdf)