Forvalting av tilskot til prosjektsamarbeid med Russland

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Delar av ordninga vert forvalta av Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barentssekretariatet, SIU og Forskningsrådet som opererer med eigne fristar. For meir informasjon; sjå deira heimesider.