Forvalting av tilskot til prosjektsamarbeid med Russland

Delar av ordninga vert forvalta av Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barentssekretariatet, SIU og Forskningsrådet som opererer med eigne fristar. For meir informasjon; sjå deira heimesider.

 

Til toppen