Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til informasjon om europeisk og nordisk samarbeid

Det er med forbehold om Stortingets samtykke foreslått bevilget inntil kr 5,750.000,- til informasjon om europeisk og nordisk samarbeid i 2020.

Tilskuddet går til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske og nordiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa.

Det kan gis støtte til norske private organisasjoners og universiteters, høgskolers og forskningsinstitutters informasjonstiltak om europeisk og nordisk samarbeid  overfor norske målgrupper, herunder kurs og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell, video-/radioproduksjoner, webprosjekter etc.

Videre kan det gis støtte til reisevirksomhet i forbindelse med deltakelse i nettverksbygging med andre europeiske aktører på saksfelt der Norge samarbeider med EU eller Nordisk ministerråd. 

Søknad

Søknadsskjema og utfyllende retningslinjer finnes på Tilskuddsportal for UD og Norad.

Ved spørsmål kontaktes Europapolitisk seksjon i UD på e-post: [email protected]. 

Søknadsfrist: 10. januar 2020

Til toppen