Utenriksdepartementet lyser ut tilskuddsmidler over Arktis 2030-ordningen 2021

Utenriksdepartementets del av Arktis 2030-ordningen skal bidra til å realisere utenrikspolitisk prioriterte mål i regjeringens nordområdepolitikk, herunder å fremme norske interesser og Norges posisjon som polarnasjon og ansvarlig aktør i Arktis.

Utenriksdepartementet lyser ut tilskuddsmidler over Arktis 2030-ordningen med frist 20. august

Midlene skal også bidra til å styrke og videreutvikle det internasjonale samarbeidet i nord. Prosjektsamarbeidet er et viktig virkemiddel for å nå målene i nordområdepolitikken. Prosjekter som bygger opp om Norges langsiktige engasjement i det internasjonale samarbeidet i nord, og som bidrar til kunnskap om dette, vil prioriteres.

Link til utlysningen: Arktis 2030 – Utenriksdepartementets prosjektsamarbeid i nordområdene (2021) - Tilskuddsportalen (mfa.no)