Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 181-200 av 308 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Konsesjon til Posten Norge AS

  18.12.2006 Konsesjon Samferdselsdepartementet

  Konsesjon til Posten Norge AS Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 4 jf. § 5 og forskrift av 1. juli 1997 om formidling av

 • Vesta Forsikrings gis tillatelse til å avhende virksomheten til norsk filial av Tryg Forsikring A/S

  15.12.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Vesta Forsikring AS gis tillatelse til å avhende virksomhet i Vesta Forsikring AS til norsk filial av det danske forsikringsselskapet Tryg Forsikring A/S. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forsikringsloven § 3-6 første ledd.

 • Desember 2006

  04.12.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Markøren er en hånd på datoer med aktiviteter Utvalgte aktiviteter 12. Forsvarsministeren deltar ved Hans Majestet Kongens Gardes kirkeparade. 15. Forsvarsmisteren er til stede ved behandlingen av Omgrupperingsproposisjonen og LOS-programmet i

 • Staten og styrene

  29.11.2006 Anbud Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det skal fortsatt være slik at staten ikke har egne representanter i styrene i selskaper hvor staten er en av flere eiere. Det sier Dag Terje Andersen i en kommentar til flere oppslag i Finansavisen.

 • Regulation 21 November 2006 on general application of wage agreement for construction sites in Norway

  28.11.2006 Anbud Arbeids- og sosialdepartementet

  Regulation 21 November 2006 on general application of wage agreement for construction sites in Norway Established by the Tariff Board under the provision of Act 4 June 1993 No 58 relating to General Application of Wage Agreements etc. § 3 Chapt. I.

 • Felles satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

  15.11.2006 Anbud Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad presenterer torsdag 16. november regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.

 • Nordenfjeldske Personforsikring AS gis tillatelse til omdanning til livsforsikringsselskap

  08.11.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Nordenfjeldske Personforsikring AS gis tillatelse til å omdanne Nordenfjeldske Personforsikring til livsforsikringsselskap samt tillatelse til å overta Danica Fondsforsikring AS. Tillatelsene gis med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikring

 • National Health Plan for Norway (2007—2010)

  03.11.2006 Anbud Helse- og omsorgsdepartementet

  National Health Plan for Norway (2007–2010)

 • National Diabetes Strategy

  03.11.2006 Anbud Helse- og omsorgsdepartementet

  National Diabetes Strategy 2006-2010

 • National Cancer strategy

  03.11.2006 Anbud Helse- og omsorgsdepartementet

  National Cancer Strategy 2006-2009

 • - Et spennende og framtidsrettet prosjekt

  02.11.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Espen Barth Eide ledet 30. oktober til 1. november en større norsk delegasjon som besøkte den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin. Formålet med besøket var å følge opp den norske deltagelsen i Joint Strike Fighter (JSF)-

 • Russisk forsvarsminister besøk

  02.11.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte sin russiske kollega, visestatsminister og forsvarsminister Sergej Ivanov til bilaterale samtaler i Norge.

 • Tillatelse til sammenslåing av Grong Sparebank og Verran Sparebank

  01.11.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, gir Finansdepartementet tillatelse til at Verran Sparebank slår seg sammen med Grong Sparebank, med Grong Sparebank som overtakende bank.

 • Vil ikke anke

  31.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har i samråd med Regjeringsadvokaten besluttet ikke å anke dommen i den såkalte Braasaken.

 • Ny utlysning på vann- og drivstoffcontainere

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har besluttet at det skal lyses ut en ny anbudskonkurranse i forbindelse med Forsvarets logistikkorganisasjons anskaffelse av vanntank- og drivstoffcontainere.

 • Norges militære engasjement i Afghanistan

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - Norge har påtatt seg et meget krevende oppdrag i Nord-Afghanistan. Vi tar, og skal fortsette å ta, vårt solidaritetsansvar i NATO på alvor. Dette sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i forbindelse med dagens stortingsdebatt.

 • Norges militære engasjement i Afghanistan. (Redegjørelse for Stortinget 24. oktober 2006).

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Norges militære engasjement i Afghanistan. (Redegjørelse for Stortinget 24. oktober 2006) Sjekkes mot framføring Forsvarsministerens redegjørelse Stortinget, 24. oktober 2006 Norges militære engasjement i Afghanistan President, Det internasjonale

 • Styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - Det er svært viktig med et godt samarbeid mellom sivile og militære etater, understreket politisk rådgiver Ragnhild Mathisen da hun åpnet en internasjonal konferanse om styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler 19-20. oktober.

 • Opening speech at the NATO/EAPC conference 19th October 2006

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Opening speech at the NATO/EAPC Conference on CBRN Non-Binding Guidelines and Minimum Standards Projects in Oslo, 19th October 2006. - By political adviser, Ragnhild Mathisen, Ministry of Defence Ladies and gentlemen. It is a great honour for me to

 • Oslo Pensjonsforsikring AS gis tillatelse til å opprette datterselskap i Irland

  20.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til at Oslo Pensjonsforsikring AS oppretter datterselskap (verdipapirfond) i Irland i henhold til søknaden. Departementet gir også tillatelse til endringer i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av