Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 201-220 av 310 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Opening speech at the NATO/EAPC conference 19th October 2006

  24.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Opening speech at the NATO/EAPC Conference on CBRN Non-Binding Guidelines and Minimum Standards Projects in Oslo, 19th October 2006. - By political adviser, Ragnhild Mathisen, Ministry of Defence Ladies and gentlemen. It is a great honour for me to

 • Oslo Pensjonsforsikring AS gis tillatelse til å opprette datterselskap i Irland

  20.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til at Oslo Pensjonsforsikring AS oppretter datterselskap (verdipapirfond) i Irland i henhold til søknaden. Departementet gir også tillatelse til endringer i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av

 • Forsvarsministeren møtte Redd Barna

  20.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministeren har møtt Redd Barnas generalsekretær, Gro Brækken, og assisterende utenlandssjef, Eva-Torill Jacobsen, for å diskutere problematikken rundt barnesoldater og møte med barn i væpnede konflikter.

 • Norge utvider ikke bidraget til ISAF

  19.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Norge utvider ikke de militære bidrag til ISAF med spesialstyrker på det nåværende tidspunkt.

 • Forenkling - ikke så enkelt, men langt fra umulig

  19.10.2006 Anbud Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen Forenkling - ikke så enkelt, men langt fra umulig Innlegg i Aftenposten 19. oktober 2006 Aftenposten hevder i en artikkel 9. oktober at jeg føyer meg inn i rekken av næringsministere som ikke har klart

 • - Må samarbeide tettere

  19.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Koordineringen mellom sivil og militær innsats må bli bedre, blant annet i Afghanistan. Det fastslår statssekretær Espen Barth Eide i sitt foredrag på Nato-konferansen i London torsdag.

 • Viktig med felles øvelser

  17.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom politi og forsvar, men med en klar ansvarsfordeling, sier statssekretær Espen Barth Eide, som i dag deltar på terrorøvelsen Øvelse Oslo sammen med politisk rådgiver Ragnhild Mathisen.

 • Forsvarsministeren besøkte styrkene i Nord-Afghanistan

  16.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte 13. - 14. oktober de norske styrkene i Mazar-e-Sharif og i Meymaneh nord i Afghanistan.

 • Instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetsstjeneste

  13.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetsstjeneste Fastsatt ved kgl. res. 13. oktober 2006 med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet. Fremmet av Forsvarsdepartementet. § 1. Instruksens formål Formålet med

 • Styrket samarbeid mellom E-tjenesten og PST

  13.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide tettere. Samarbeidet skal bidra til at Norge står bedre rustet til å håndtere dagens sammensatte trusselbilde.

 • Landkreditt får endrede konsesjonskrav

  13.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet endrer volumkravene gitt i konsesjon av 22. oktober 2004.

 • Forsvarsministeren signerte fangeavtale

  13.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har underskrevet en avtale med Afghanistan om hvordan personer som blir tatt til fange av de norske styrkene skal behandles.

 • Statssekretær Eide deltar på PES

  12.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Espen Barth Eide er i dag i Brussel, der han deltar på møte i Presidiet i Det Europeiske Sosialdemokratiske Partiet.

 • Tar ut stevning

  12.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Staten v/Forsvarsdepartementet har ved Regjeringsadvokaten 11. oktober d.å. sendt Bergen tingrett stevning med påstand om avskjed av Atle Torbjørn Karlsvik fra embetet som kontreadmiral i Sjøforsvaret.

 • Forventer prioritering av LOS-programmet

  10.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  - LOS-programmet er en veldig viktig forutsetning for at vi skal klare den videre omstillingen av Forsvaret, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter besøket hos LOS-programmet i Forsvaret.

 • Forsvarspolitisk utvalg besøker Troms og Nordland

  09.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Forsvarspolitisk utvalg besøker i perioden 11-13 oktober Troms og Nordland fylke. Utvalget gjør dette for å hente innspill til sitt arbeid med sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger.

 • - Sudan ved et veiskille

  09.10.2006 Anbud Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Espen Barth Eide møtte i dag Pa'gan Amum Okiech, generalsekretær i Sudan People's Liberation Movement (SPLM).

 • Stadig flere får behandling innen psykisk helsevern

  06.10.2006 Anbud Helse- og omsorgsdepartementet

  Stadig flere pasienter får behandling innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Ventetidene er stabile i somatikken, men det er en økning i ventetiden innen psykisk helsevern både for voksne og for barn og unge. Dette viser

 • Tillatelse til å etablere forretningsbank og holdingselskap - Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Holding AS

  02.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til etablering av Gjensidige Bank Holding AS som morselskap med konsernselskapet Gjensidige Bank AS som 100 pst. eiet datterselskap. Tillatelsen gis i medhold av finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 første ledd,

 • Kommunal Landspensjonskasse gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

  29.09.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS gis tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse I og III. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) gis tillatelse til å eie 100