Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 261-280 av 308 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utlysning av konsesjon for riksdekkende radio

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198 E-mail: rynning@online.no Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB Oslo, 27.august 2002 Kultur- og Kirkedepartementet Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

 • NTV-søknad-vedlegg 6

  03.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Vedlegg 6 til Norges Televisjon AS' søknad: Erfaringer fra andre land Storbritannia Her var som nevnt ovenfor feilslåtte teknologivalg vesentligste årsak til at ONDigital gikk

 • Søknader om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  01.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Søknad fra Norges Televisjon AS (søknaden er i pdf-format) - Vedlegg 6 Erfaringer fra andre land - Vedlegg 6 Europarådet (i pdf-format)

 • Tinius stiftelsen

  11.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Vedlegg til Radio VG ved Verdens Gangs søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013: Tinius stiftelsen Tinius Nagell-Erichsen, eier av Blommenholm Industrier AS, er største aksjonær i Schibsted ASA

 • Konsesjonssøknad

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjonssøknad Verdens Gang AS søker med dette konsesjonen for den riksdekkende kommersielle radiokanalen i Norge i perioden 2004-2013. Radio VG skal være en ledende, uavhengig og nasjonal radiokanal for nyheter og underholdning. Radiokanalens

 • Søknad om landsdekkende radiokonsesjon for studentradioene

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 Oslo Norsk Akademisk Radio Råd V/ Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim Radio NOVA Postadresse: Postboks 1162 Blindern N – 0317 OSLO Besøksadresse: Chateau Neuf Slemdalsveien 7 Telefon: 22 85 70

 • Konsesjonssøknad

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

 • Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Akersgata 59 0030 Oslo Oslo 4. september 2002 Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon Vedlagt følger Radio 2 Digitals søknad om tildeling av den utlyste P4-konsesjonen. Søknaden er levert i fem – 5 eksemplarer på bokmål

 • Søknad om radiokonsesjon

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

 • Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013 Kanal 2 AS ved TV 2 Gruppen AS Kanal4 Norge AS (søknaden er i PDF-format) Norsk Akademisk Radio Råd ved Studentradioene i Oslo, Bergen og

 • Konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn

  04.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn m.v. (Brev til TV 2 AS fra Kulturdepartementet) Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31.

 • Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

  03.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge Kultur- og kirkedepartementet vedtok 20. desember 2002 å gi Kanal4 AS konsesjonen til riksdekkende reklamefinansierte radiosendinger i det fjerde riksnettet i FM-bandet.

 • Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  03.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Konsesjon for digitalt bakkenett Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag – konsesjon for drift av et digitalt

 • Post- og teletilsynets foreløpige konklusjoner for det fjerde riksnettet

  03.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Post- og teletilsynets foreløpige konklusjoner for det fjerde riksnettet Dato: 26.08.2002 Saksnr.: 2002/ASK Saksbehandler: ASK "PT har vurdert å redusere frekvensbruken i det fjerde riksnettet ved å erstatte høyeffektssenderne på Bokn, Mosvik og

 • Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag - konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

  29.08.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konkurransegrunnlag - konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge Generelt I 1991 åpnet Stortinget for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge. Konsesjonen ble i 1993 tildelt selskapet Radio

 • Svar - Vedrørende utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  19.08.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4 0766 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME/ME3 ASK:elt 16.08.2002 Vedrørende utlysing av konsesjon for riksdekkende radio Vi viser til Deres brev av 6. juni og 22. juli d.å., hvor De presenterer merknader og

 • TV Invest AS - Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  19.08.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198 E-mail: rynning@online.no Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB Kultur- og Kirkedepartementet Statsråd Valgerd Svarstad Haugland Oslo, 22.juli 2002

 • Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag - konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  03.07.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konkurransegrunnlag - konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Generelt Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn ble lyst ut 28. juni 2002. Kunngjøringen av konsesjonen angir rammen for utbygging og drift av nettet.

 • Kunngjøring av konsesjon - digitalt bakkenett for fjernsyn

  28.06.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kunngjøring av konsesjon - digitalt bakkenett for fjernsyn Innledning Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet kunngjør med dette konsesjon til å disponere kapasiteten i et digitalt bakkenett for fjernsyn. Kunngjøringen er en

 • Møte 17. juni 2002 mellom Kultur- og kirkedepartementet og P4 Radio Hele Norge ASA om utlysing av radiokonsesjon

  21.06.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Møte 17. juni 2002 mellom Kultur- og kirkedepartementet og P4 Radio Hele Norge ASA om utlysing av radiokonsesjon P4 Radio Hele Norge ASA hadde bedt om møtet for å få klarlagt enkelte elementer i søknadsprosessen for radiokonsesjonen, jf utlysingen