Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3121-3140 av 3174 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Uttalelser fra Lovavdelingen om offentlighetsloven og kulturinstitusjoner

  31.03.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000 (f)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Oppsummeringsbrev 28.02.2000 (f)

  28.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Aust-Agder fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Vår ref 99/7748 KO SMA Dato 28.02.2000 Følgende spørsmål er mottatt: 1. Aust-Agder fylkeskommune (V/E. S.

 • Brev til Thommessen Krefting Greve Lund AS

  25.02.2000 Brev Finansdepartementet

  Thommessen Krefting Greve Lund AS Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref Vår ref Dato BRMO-94BM006D 99/4555 FM HKN 25.2.2000 Skandia-konsernet og Vesta-konsernet - søknad om tillatelse til å ha datterselskap i Norge og godkjennelse av

 • Oppsummeringsbrev 22.02.2000

  22.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 22.02.00 Fra fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Tone Brunvoll 1. En kommune leier ut bygning til en arbeidsmarkedsbedrift (ASVO). Kommunen

 • Forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe

  17.02.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Høringsinstansene ifølge vedlagte liste Forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe Miljøverndepartementet sender med dette ut forslag til revidering av forskrift fastsatt

 • Oppsummeringsbrev 15.02.2000

  15.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 15.02.00 Fra fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Konsesjonskraftinntekter / konsesjonsavgift.I KOSTRA-forskriften fra 1999

 • Oppsummeringsbrev 14.02.2000

  14.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 14.02.00 Fra fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Kommunalt ansatte har den siste tiden hatt muligheten til å anskaffe seg PC

 • Nye forskrifter som erstatter forskrift 11.11.88 nr. 930 om grense for når overformynderiet skal forvalte midler og forskrift 11.11.88 nr 931 om plassering av umyndiges midler

  08.02.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

  I følge vedlagte liste Vår ref 98/7070 A AG TL Dato: 08.02.00 Nye forskrifter som erstatter forskrift 11.11.88 nr. 930 om grense for når overformynderiet skal forvalte midler og forskrift 11.11.88 nr 931 om plassering av umyndiges midler

 • Oppsummeringsbrev 07.02.2000

  07.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.02.00 Fra fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Tone Brunvoll 1. Jeg har fått spørsmål fra Tingvoll kommune vedrørende håndtering av

 • Oppsummeringsbrev 01.02.2000

  01.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 01.02.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Lene Holtskog 1. Nedenfor følger spørsmål fra Kristiansand kommunene som forbereder å skille ut

 • Oppsummeringsbrev 12.01.2000

  12.01.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Rettelse til oppsummeringsbrev av 13.12.99 til fylkesmennene Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 12.01.00 Angående føring av fri avis. Det er oppstått en feil i forklaringen

 • Anbudsinnbydelse: Ruteflygninger Røst - Bodø v.v. og Fagernes - Oslo v.v. 1. april 2000 - 31. mars 2003

  03.01.2000 Anbud Samferdselsdepartementet

  Anbudsinnbydelse Ruteflygninger Røst - Bodø v.v. og Fagernes - Oslo v.v. 1. april 2000 – 31. mars 2003 Anbudsfrist er mandag 3. januar 2000 kl. 1500. Klikk her for å laste ned dokumentet Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato Konsernjur v/B. Eilertsen 99/4622 FM HKN 20.12.1999 Tillatelse til å erverve aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA mv Det vises til brev av 14. juni 1999 fra Storebrand

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato 99/2188 FM KTN 20.12.1999 Storebrand ASA - søknad om tillatelse til å etablere eierandel på 33 % i svensk skadeforsikringsselskap og søknad om tillatelse til avhendelse av

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato MEY/EPI 99/1142 FM HKN 20.12.1999 Storebrand ASA - Søknad om tillatelse til å erverve inntil 50 pst. av aksjene i Fair Financial Ireland Ltd Det vises til brev av 14. oktober 1998

 • Oppsummeringsbrev 16.12.1999 (f)

  16.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: KOSTRA-fylkeskommunene Fra : Prosjektledelsen Dato: 16.12.99 Spørsmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune Tidligere funksjon 730 er nå splittet i flere funksjoner, en oppdeling vi er godt fornøyd med. Men vi hadde

 • Oppsummeringsbrev 31.01.2000 (f)

  16.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Møre og Romsdal fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Oppland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Vår ref 99/7748 Dato 31.01.2000 Fylkes-KOSTRA spørsmål (brev 1-2000) Følgende spørsmål er mottatt: 1.

 • Oppsummeringsbrev 13.12.1999

  13.12.1999 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.12.99 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/Lene Holtskog Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge. Omfatter funksjonen også utgifter/