Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3121-3140 av 3219 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brev til Lindorff Holding AS

  19.12.2000 Brev Finansdepartementet

  Lindorff Holding AS Postboks 283 Skøyen 0213 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1654 FM KTN 19.12.2000 Søknad om konsesjon som finansieringsforetak Det vises til søknad i brev 21. september 2000 fra Lindorff Holding AS til Finansdepartementet og til

 • Norwegian contributions to the Commission's shaping of the 6th Framework Programme for Research (FP6), in the light of the Commission's Communication "Making a Reality of the European Research Area: Guidelines for EU Research Activities (2002-2006)" (COM

  18.12.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Mr. Phillippe BUSQUIN Member of The European Commission European Commission, Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium Our ref 2000/101 øjb Date 18 December 2000 Norwegian contributions to the Commission’s shaping of the 6 th Framework Programme for

 • Brev til MeritaNordBanken

  18.12.2000 Brev Finansdepartementet

  MeritaNordbanken Abp Aleksanterinkatu 36, Helsinki FIN 00020 Merita Finland Deres ref Vår ref Dato 00/897 FM ToM 18.12.2000 SØKNAD OM ERVERV AV SAMTLIGE AKSJER I CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Det vises til Deres søknad av 31. oktober 2000, og

 • Søgne - Kommunedelplan,Trysnes, Heftenes og Hallandvikområdet (strandsone/landskap/friluftsliv)

  14.12.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 14.12.2000 Søgne - Kommunedelplan, Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet Søgne kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vest-Agder datert 15.

 • Søgne - Kommunedelplan,Trysnes, Heftenes og Hallandvikområdet (strandsone/landskap/friluftsliv)

  14.12.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 14.12.2000 Søgne - Kommunedelplan, Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet Søgne kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vest-Agder datert 15.

 • Behandlingen av finanskomiteens innstilling til budsjettet for 2001 (fylkeskommuner)

  01.12.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev til fylkeskommunene med omtale av endringer for fylkeskommunene etter budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene og etterfølgende behandling i Stortinget.

 • Behandlingen av finanskomiteens innstilling til budsjettet for 2001 (kommuner)

  01.12.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev til fylkesmennene med omtale av endringer for kommunene etter budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene og etterfølgende behandling i Stortinget.

 • Flå - Kommuneplanens arealdel (fjellområde/naturvern/friluftsliv)

  01.12.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 01.12.00 Flå - Kommuneplanens arealdel Flå kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 1999-2010 Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 27. juni 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens §

 • Flå - Kommuneplanens arealdel (fjellområde/naturvern/friluftsliv)

  01.12.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 01.12.00 Flå - Kommuneplanens arealdel Flå kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 1999-2010 Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 27. juni 2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens §

 • Brev til advokatfirmaet Schjødt

  08.11.2000 Brev Finansdepartementet

  Advokat Ole G. Klevan Advokatfirmaet Schjødt Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/4748 FM EDK 8.11.2000 Avvikende regnskapsår for Radio Lanternen AS og Ram Radio Midt-Norge AS Det vises til brev 23. oktober 2000 om avvikende

 • Fylkeskommunenes skattetall for 2000

  25.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 00/31 25.10.2000 Fylkeskommunenes skattetall for 2000 Vi viser til St.prp. nr 1 (1999-2000) hvor innbetalt skatt 1999/2000 ble omtalt. Fra og med skatteinngangen for 2000 ble løpende inntektsutjevning innført.

 • Kommunenes skattetall for 2000

  25.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Deres ref Vår ref Dato 00/31 25.10.2000 Kommunenes skattetall for 2000 Vi viser til St.prp. nr 1 (1999-2000) og vårt brev av 28.04.00 hvor innbetalt skatt 1999/2000 ble omtalt. Fra og med skatteinngangen for 2000 ble løpende

 • EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologi - overordnete synspunkter fra Forskningsrådet

  11.10.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings-og handelsdepartementet Avdelingen for nyskaping og forskning Pb.8014 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler/telefon Kristin Hauge, tlf 22037181 Vår ref. 2000/01654 Oslo, 12.09.00 Deres ref. (KUF-ref.99/8890) Mot et 6. rammeprogram for forskning og

 • Brev til Vesta Forsikring AS

  09.10.2000 Brev Finansdepartementet

  Vesta Forsikring AS Administrasjonen 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Adv Eskeland 00/2830 FM HKN 9.10.2000 Konsesjonssøknad - Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS Det vises til brev 14. februar 2000 fra Vesta Forsikring AS til Kredittilsynet

 • Brev til PricewaterhouseCoopers

  06.10.2000 Brev Finansdepartementet

  PricewaterhouseCoopers v/Per Christiansen Karenslyst allé 12 0245 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1846 FM TMo 6.10.2000 Konsesjon for etablering av sparebank og finanskonsern Det vises til Deres brev 10. april og 30. juni 2000 på vegne av

 • Klage over Fylkesmannen i Sør-Trøndelags vedtak om å samtykke til Oppdal Samvirkelags søknad om ekspropriasjon av servitutt på eiendom

  05.10.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Likelydende brev er sendt: Aune Gård AS v/ adv. Harald Hoel Grøseth Eiendom AS v/ adv. Trond Ekker Oppdal Samvirkelag v/ adv. Kjetil Bull Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2000/1585 NR JU ABE/gmo 5.10.2000 Klage over Fylkesmannen i

 • TV2 konsesjonsvilkår

  21.09.2000 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV2 Konsesjonsvilkår I. Grunnlag/premisser Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartementet med dette TV2 AS konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn ved hjelp av satellitt og

 • Oppsummeringsbrev 18.09.2000

  21.09.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA-ansvarlig Fra: Prosjektledelsen Dato: 18.09.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 04.05.00 - 28.08.00 Fra Fylkesmannen i Oppland v/ Jørgen Aafoss 1. Valdres kommunerevisjon peker

 • Spørsmål og svar relatert til utlysing av TV-konsesjon

  10.09.2000 Konsesjon Kulturdepartementet

  Spørsmål og svar relatert til utlysing av TV-konsesjon, søknadsprosessen m.v. vil bli lagt ut her. 30.04.2001 - Spørsmål fra TV Invest AS: Vedrørende tildelingsprinsipper i den utlyste konsesjon for TV2: Konsesjonsutlysningen synes godt egnet til å

 • Oppsummeringsbrev 05.09.2000 (f)

  05.09.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 99/7748 KO SMA .08.2000 FYLKES-KOSTRA SPØRSMÅL (BREV 04-00) Følgende spørsmål er mottatt: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune (v/Per Lund) Del 2.2, side 10. Funksjon 960.