Anbud og konsesjoner

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 301-308 av 308 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • VII Veiledende trafikkopplysninger

  25.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  VII Veiledende trafikkopplysninger I dette kapitlet gis visse opplysninger om trafikk- og inntektsnivå for rutene som omfattes av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Opplysningene omfatter: Passasjerantall og passasjerinntekter Antall

 • Anbudsinnbydelse: Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000

  14.03.1999 Anbud Samferdselsdepartementet

  linkdoc028005-990060#docEnglish version Anbudsinnbydelse Regionale ruteflyginger i Norge fra 1 april 2000 Innhold linkdoc028005-990061#docI Informasjon om anbudsprosessen - praktiske forhold linkdoc028005-990062#docII Forpliktelser til offentlig

 • XII Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for rute

  29.10.1997 Anbud Samferdselsdepartementet

  XII Prosedyrer i forbindelse med ruteprogram og takster for ruteflyging i Norge Rundskriv N-8/97 Samferdselsdepartementet Avdeling for luft- og banetransport 29.10.97 Sendeliste: Luftfartsverket, fylkeskommunenes samferdselskontorer og -avdelinger

 • XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/957

  01.10.1995 Anbud Samferdselsdepartementet

  XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/95 7> NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENTET TIL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet - nytt krav om fremlegelse av skatteattest I. Innledning Regjeringen har i

 • Konsesjonsvilkår - P4 Radio Hele Norge ASA

  28.10.1994 Konsesjon Kulturdepartementet

  RADIO HELE NORGE ( P 4 ) Konsesjonsvilkår I. Grunnlag/premisser Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartmentet med dette Radio Hele Norge A/S konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio ved

 • X Standardkontrakt for ruteflyging

  15.07.1994 Anbud Samferdselsdepartementet

  X Standardkontrakt for ruteflyging I samsvar med Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område av 15. juli 1994 nr. 691 § 1 nr. 4, Rådsforordning (EØF) 2408/92 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor

 • VIII Forskrift 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i

  15.04.1994 Anbud Samferdselsdepartementet

  VIII Forskrift 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse DATO: 15.04.1994 nr. 256 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Avd. for luft- og banetransport PUBLISERT: Avd I 1994

 • XIII Opphevelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse in

  23.07.1992 Anbud Samferdselsdepartementet

  XIII Opphevelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse innført i 1996 for ruteflyging i Norge 1. I henhold til artikkel 4 nr 1 a) og d) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor